Wat houdt BHV in:

De letters BHV staan voor Bedrijfs Hulp Verlening. Dit houdt in dat BHV anders is dan het verlenen van EHBO. Het verlenen van EHBO is een onderdeel van een BHV-cursus. Verder komt er het verlenen van niet spoedeisende hulp aan de orde, maar ook brandbestrijding en het evacueren van personen bij calamiteiten in een gebouw.
Een werkgever is verplicht om goede maatregelen te treffen op het gebied van bovengenoemde zaken. In ieder bedrijf moeten dus een of meerdere BHV-ers aanwezig zijn. Vroeger, voor 2007, was het aantal BHV-ers in een bedrijf wettelijk vastgelegd. Nu is dit niet meer zo. Ieder bedrijf moet dit zelf bepalen aan de hand van de zogenaamde RI&E. ( Risico Inventarisatie en Evaluatie.) Ieder bedrijf moet zorgen dat er in ieder geval altijd, ook wanneer er gewerkt wordt in ploegendiensten, minimaal 1 BHV-er aanwezig is in een gebouw .Er kunnen hoge boetes worden uitgedeeld wanneer er door vakantie of ziekte geen enkele BHV-er op een bedrijf aanwezig is. Hier moet de werkgever dus op anticiperen. In verreweg de meeste bedrijven zijn dan ook minimaal 2 BHV-ers aanwezig.
Omdat ieder bedrijf anders is, wordt er bij het geven van een BHV-cursus gekeken naar het soort bedrijf en probeert de cursusleider zoveel mogelijk aan te sluiten bij het bedrijf door realistische voorbeelden en – oplossingen te geven. Op een school zullen veel zaken nu eenmaal anders verlopen dan in een klein bedrijf.

Wanneer is het volgen van een BHV-cursus verplicht:

Zoals hierboven staat beschrijven is het aanwezig zijn van een of meerdere BHV-ers in een bedrijf verplicht. Dat betekent dat niet iedereen verplicht is om een BHV-certificaat te hebben. In verreweg de meeste bedrijven gaat het volgen van zo’n cursus in overleg. Het voordeel van het volgen van een BHV cursus via je werk is uiteraard dat je er ook in je prive leven iets aan kan hebben.

Hoe verloopt een BHV-cursus:

De meeste BHV-cursussen duren een halve dag en worden op de werkplek aangeboden. De meeste bedrijven die een cursus aanbieden laten de deelnemers thuis de theorie via de computer eigen maken. Dit theoriegedeelte wordt afgesloten met een examen, ook thuis via de computer. Indien het resultaat voldoende is, kan men deelnemen aan het praktische deel van de cursus.

Hoe lang is een BHV-diploma geldig:

Tegenwoordig zijn de meeste BHV-certificaten 1 jaar geldig. Het komt ook voor dat de certificaten twee jaar geldig zijn. Na deze periode wordt de BHV-er in staat gesteld om opnieuw een theoretische en praktische cursus te volgen. Zo’n herhaling is omdat inzichten in hulpverlening veranderen en ook omdat bepaalde kennis wegzakt. Men gaat er vanuit dat de opgedane kennis na 1 of 2 jaar wegzakt en aan herhaling toe is.