Groep 7/8

Groep 7/8

In groep 7/8 zal er veel voorbereiding plaatsvinden voor de Citotoets en daarna voor naar de middelbare school. De vakken muziek en cultuur zullen hier meer de boventoon hebben, maar daarnaast is er nog genoeg tijd over voor rekenen en taal. In dit jaar zullen er natuurlijk ook verschillende middelbare scholen bezocht worden, zodat de leerling de juiste keuze kan maken.