Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Wij bij CBS de Brug proberen op verschillende manieren de ouders van onze leerlingen te betrekken bij het onderwijs en de school. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van de medezeggenschapsraad. Ouders kunnen op deze manier helpen om de school en het onderwijssysteem te verbeteren. Er zal per schooljaar ongeveer 6 keer vergaderd worden. In deze vergaderingen zullen zowel praktische als vakinhoudelijke zaken besproken worden. Met praktische zaken bedoelen wij bijvoorbeeld de indeling van het schoolplein. Het team van de medezeggenschapsraad bestaat doorgaans uit 2 ouders en 2 docenten. Ook wanneer u niet in de medezeggenschapsraad zit, kunt u altijd helpen door middel van opmerkingen of zelfs klachten. Hier kunnen wij dan mee aan de slag en zo draagt u een steentje bij aan het verbeteren van onze mooie school. Wettelijk heeft de medezeggenschapsraad twee rechten, namelijk: adviesrecht en stemrecht. Als de directie een belangrijke beslissing wilt nemen moet dit ook voorgelegd worden aan de medezeggenschapsraad. Ook dient de directie de adviezen van de medezeggenschapsraad in overweging te nemen.