Verlof

Verlof

Buiten de schoolvakanties mogen wij geen extra verlof verlenen, behalve in de volgende situaties:

  • De vervulling van plichten die voortvloeien uit levensovertuiging of godsdienst.
  • Vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers waardoor het onmogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan.
    • Bij dergelijke aanvragen moet er een werkgeversverklaring worden bijgevoegd. Dit verlof moet minimaal twee maanden van te voren aangevraagd worden en mag maximaal tien dagen bedragen.
  • Verlof in het geval van bijzondere familieomstandigheden.

De schoolleiding zal zelf beslissen als het gaat over een aanvraag voor verlof van tien dagen of minder. De schoolleiding zal dan een schriftelijke reactie aan de ouders/verzorgers geven. Bij twijfel of bij een verlof van meer dan tien dagen zal de leerplichtambtenaar een beslissing nemen.